VÉRTES
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Nyitólap
Feladat-ellátás
Adattár
Könyvajánló
Projektek
 
 

Közösségi autóbusz

Mozgókönyvtári szolgáltatás

Falugondnoki szolgálat

Gyorslink
   
Falugondnoki szolgálat
szolgáltató neve:      Vértes TKÖT
szolgáltató címe:      2060 Bicske, Kossuth tér 14/b.
falugondnok:             Dobai Károly

 
A falugondnoki szolgálat működési célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési hátrányok csökkentése.
 
A szolgáltatás területi és személyi hatálya kiterjed Bodmér és Újbarok települések közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
 
Közvetlen személyes alap- és kiegészítő szolgáltatás feladatai:
 • Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
  A helyben vagy a legközelebbi településeken elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, a lakosság ezek alapján  történő tájékoztatása.

 • Közreműködés egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
  A falugondok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság életkörülményeit. Együttműködik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 
   
 • Közreműködés az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben
  Háziorvosi rendelésre szállítás, gyógyszerkiváltás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás.

 • Közreműködés az óvodás és iskolás gyermekek szállításában

 • Művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

 • Közreműködés egyéni hivatalos ügyek intézésének segítésében, lakossági igények továbbításában

 • Közreműködés egyéb lakossági szolgáltatásokban
  A feladattal kapcsolatban megszervezi és lebonyolítja hetente legalább két alkalommal a nagybevásárlást, piacra és könyvtárba történő személyszállítást.